ไหมพรม

เรื่องน่ารู้ของไหมพรม

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นมีเรื่องราวเล่าขานต่อๆกันมามากมาย บ้างก็จารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างก็เป็นเรื่องราวของรูปภาพครับ สำหรับภาพพระเยซูในหมู่นักปราชญ์ หรือ พบพระเยซูในวัด  เป็นฉากหนึ่งของภาพชุดชีวิตของพระเยซูเมื่อยังทรงพระเยาว์และเป็นฉากเดียวที่บรรยายชีวิตเมื่อโตขึ้นกว่าตอนที่เป็นทารกที่บันทึกในพระวรสาร พระเยซูในหมู่นักปราชญ์ เป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนาที่ศิลปินนิยมสร้างหรือเขียนสำหรับเรื่องราวของฉากชีวิตฉากนี้บรรยายใน พระวรสารนักบุญลูค เมื่อพระเยซูมีพระชนมายุ 12 พรรษาก็ได้ติดตามพระแม่มารีและนักบุญโจเซฟไปแสวงบุญที่เยรูซาเลมหลังจาก ประเพณีการสมโภชน์ พระคัมภีร์ฉบับพระเจ้าเจมส์ หรือ ปัสกา วันที่จะกลับพระเยซูยังคง อ้อยอิ่ง อยู่ในวัด แต่พระแม่มารีและนักบุญโจเซฟคิดว่าพระองค์เดินทางกลับไปก่อนแล้ว เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วไม่พบพระเยซูหลังจากที่ทิ้งพระองค์ไว้ที่เยรูซาเลมสามวันพระแม่มารีและโจเซฟก็เดินทางกลับไปเยรูซาเลม ในที่สุดก็พบพระเยซูในวัดนั่งถกเถียงกับอยู่ในกลุ่มผู้อาวุโสในวัด ผู้มีความรู้สึกอัศจรรย์ในความรู้ทางพระคัมภีร์ของพระองค์โดยเฉพาะเมื่อยังมีพระชนมายุน้อย เมื่อถูกดุโดยพระแม่มารีพระเยซูก็ตรัสว่า ทำไมท่านต้องหาตัวข้าด้วยเล่า ท่านไม่ทราบหรือว่าข้าจะต้องทำธุระของพระบิดา เรื่องราวนี้มาขยายความกันมากขึ้นในวรรณกรรมสมัยต่อมาโดยเฉพาะในพระวรสารฉบับเคลือบแคลงของนักบุญทอมัสพระวรสารนักบุญทอมัส สำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวของพระเยซูหรือภาพวาดเรื่องราวอื่นๆ ติดตามได้ที่นี่นะครับ (เรียนศิลปะ)


ขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก wikipedia.org

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.