ไหมพรม

เรื่องน่ารู้ของไหมพรม

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

ผ้าพันคอไหมพรม

ผ้าพันคอไหมพรม

ผ้าพันคอไหมพรม

การทักผ้าพันคอไหมพรมนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็สามารถทำทั้งนั้นและขั้นตอนการเรียนรู้นั้น ก็ไม่ยากอีกเช่นกัน การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากหนังสือที่ซื้อมาศึกษาเอง ตลอดจนมีผู้ชำนาญสอนให้ หรือจะไปเรียนตามสถานศึกษาก็ได้อีกเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การทักผ้าพันคอจากไหมพรมนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากมากมายอะไรเลย ขั้นตอนในการทักก็มีไม่มาก คือ ขั้นที่ 1 เริ่มต้นจากการวางเว้นไหมพรมสลับเป็นฟันปลาไป 1 รอบ แล้วจากนั้นเอาไหมพรมออกวางพลาดไว้ที่ตรงกลางเพียง 1 เส้นเท่านั้น ( เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นไหมพรมนั้นหลุดออก ) ขั้นที่ 2 วางตัวเส้นไหมพรมนั้นกลับไปกลับมาอีก 2 รอบ และหลังจากนั้นจะได้ไหมพรมที่เกี่ยวกับตะปูอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น ขั้นที่ 3 ใช้เข็มถักโครเชสลับเส้นที่ 3 ที่อยู่ล่างสุดข้ามหัวตะปู (ทำเฉพาะที่มี 3 เส้นเท่านั้น หัวท้ายที่เป็น 2 เส้นให้รอไว้รอบต่อไปจึงค่อยทักต่อ ) จนครบทั้ง 2 ด้าน ขั้นที่ 4 วางเส้นไหมพรมต่อกันไปเรื่อยๆ เหมือนดังขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำได้ครบหลายๆ รอบแล้วให้นำเอาปลายไหมพรมนั้นที่ได้พาดไว้เมื่อตอนขั้นตอนที่ 1 นั้นนำมามัดไว้ให้แน่ๆ เพื่อไม่ให้หลุด และเมื่อทำได้ยาวพอสมควรแล้ว ก็เก็บด้ายไหมพรมอันสุดท้ายนั้นที่พากไว้เมื่อตอนแรก ด้วยการทักแบบโซ่โดยการทักแบบโคเช แล้วหลังจากนั้นก็ทำการตัดไหมพรมออก เพื่อนำมาคล้องเป็นชายผ้าพันคอดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเลย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถทดลองเองได้
ขอบคุณบทความจาก.. บิว

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.